Tips

Op deze pagina met tips vind je belangrijke websites, websites van organisaties met dezelfde doelen en handige apps.

Central Park Rotterdam

Alternatief plan voor invulling luchthaventerrein. Park, woningbouw, schone innovatieve bedrijven en behoud haven voor trauma- en politieheli’s.

Vliegherrie.nl

Op deze site kunt u melding maken van overlast door vliegverkeer. Meld vliegherrie! is open, transparant en maakt persoonlijke verhalen zichtbaar. Geeft inzicht in het leed achter de vliegtuigoverlast. De site is een aanvulling op de reguliere sites voor klachten over vliegverkeer die worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door overheidsorganen die weinig prioriteit geven aan de meldingen.

Meld vlieghinder! functioneert als toegangspoort voor wetenschappers en journalisten naar de persoonlijke verhalen van melders. Vliegherrie.nl is een initiatief van SchipholWatch en wordt onder meer gesteund door Greenpeace, Milieudefensie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en een tal van omwonendenorganisaties, waaronder de BTV-Rotterdam Airport.

Explane app

Explane is een gratis app, speciaal ontwikkeld om vliegtuiglawaai vast te leggen en te registreren. Alle metingen met de app worden gepubliceerd op de website. Gebruikers van Explane kunnen met één druk op de knop het geluidsniveau van een overvliegende straaljager vastleggen, inclusief het identificatienummer van het betreffende toestel, de plaats van de meting en het tijdstip. Gezamenlijk leveren deze gegevens een goed beeld van de werkelijke overlast door het vliegverkeer. Met deze cijfers kunnen alle geïnteresseerden zelf zien op de bijbehorende site https://reports.explane.org dat er een groot verschil zit tussen berekeningen door de sector en de werkelijke herrie. Lees hier meer.

Schipholwatch.nl

SchipholWatch is een actiegroep van burgers in de regio Schiphol tegen de verdere groei van de luchthaven op de huidige locatie.

is niet tegen vliegen, niet tegen Schiphol, maar pleit wel voor een verhuizing naar zee. SchipholWatch begrijpt dat zo’n verhuizing het milieu niet veel helpt, echter ligt voor hen niet de prioriteit bij vergroening (hoewel: mooi meegenomen als het zou kunnen). Men wil wel graag verlost worden van de voortdurende herrie. Men meet in de achtertuinen geluidsniveaus tot ver boven de 90 dB, ook ’s nachts.

SATL Lelystad

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt 22 actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland als het gevolg van het openen van Lelystad Airport. Er is in het luchtruim boven Nederland geen ruimte voor nóg een extra groot vliegveld.