BTV Rotterdam Airport

De vereniging BTV – Rotterdam Airport steunt deze actie voor en bij het neerleggen van een claim voor gratis stroom, maar is natuurlijk niet aansprakelijk voor het al dan niet honoreren van uw claim! Het is RTHA die de beloften deed. Wij proberen RTHA, samen met u, zich eraan te houden.

Wat is de BTV?

Vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) is een al meer dan 35 jaar oude vereniging die opkomt voor de belangen van omwonenden rond de luchthaven van Rotterdam. Lees hier meer.

Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat alsmede de veiligheid voor de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van deze bewoners en het milieu kunnen aantasten.

Het bestuur en haar adviseurs zijn vrijwilligers! Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de hun geleverde diensten. In tegendeel; zij betalen reguliere contributie. Een uitzondering wordt gemaakt voor aantoonbare reis- en verblijfkosten die nodig zijn in het uitoefenen van de functie. Alle werkzaamheden zijn onbetaalde vrijwilligerswerkzaamheden.

Ook belangrijk: BTV heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang! Dat betekent voor u dat uw donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen, maar ook dat onze vereniging wordt gecontroleerd door de overheid of de vereniging zich houdt aan wettelijke voorschriften op het gebied van o.a. financiële verantwoording en doelstellingen.

Bent u het eens met de doelstellingen van de BTV? Steun ons dan met uw lidmaatschap van slechts € 10,00 per jaar of doe een donatie. Het is niet verplicht! Hier leest u daar meer over.